Norra Djurgårdsstaden

En framtidsstad
Norra Djurgårdsstaden är ett stadsutvecklingsprojekt på tidigare hamn- och industriområden i nordöstra delarna av Stockholms innerstad. Planöversikt. Flygfoton.

NorraDjurgardssatden

Miljöprofil
Den nya stadsdelen har en utpräglad miljöprofil. Så här står det i dokumentet ”Övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden”:

För att skapa en hållbar transportstruktur skall området genomsyras av en trafikhierarki där gaturummet tydligt signalerar prioriteringen av transportslagen enligt nedan

  • Gång och cykel
  • Kollektivtrafik/godstrafik (miljöeffektiva fordon)
  • Bilpool (miljöbilar)
  • Privatbilar (miljöbilar såsom biogas och elbilar)

Gång och cykel ska prioriteras. Med hjälp av hastigheter och gaturummets utformning skapas förutsättningar för ett tryggt, säkert och heltäckande nätverk med god kapacitet för gång- och cykeltrafikanter. Cykelparkering av god kvalitet på många ställen i området är väsentligt och så även cykelservice. För att gång och cykel skall stå sig i konkurrensen med andra färdmedel är förbindelserna med resten av staden avgörande. Stadsdelen skall därför länkas ihop med andra delar av staden genom många alternativa färdvägar, av hög kvalitet, som leder till viktiga målpunkter.

Hur ser det ut i verkligheten
Låt oss ta en titt. Jag kommer att cykla till Norra Djurgårdsstaden från olika startpunkter och se hur lätt det är att ta sig fram. Min vana trogen filmar jag alla mina cykelturer. Häng med på en tur. Här är mina startpunkter:

Kommentarer till filmerna
Att cykla från Stockholms Universitet till Norra Djurgårdsstaden är en skön upplevelse, inga bilar, bred cykelväg och mycket grönska. När bron över Husarviken öppnar kommer det att vara en idealisk cykelväg. Betyg 9. Karta.

Att cykla från KTH börjar också bra med en bred och fin cykelbana genom Lill-Jansskogen och nybyggd cykelbana förbi Harpaviljongen. Allting förstörs när man kommer ut på Södra Fiskartorpsvägen och cykelbanorna plötsligt upphör (allt för vanligt i Stockholm). Sista biten är en pina när man trängs med bilar på minimalt utrymme. Betyg 4. Karta.

Att cykla från Ropstens tunnelbanestation (västra ingången) är en spännande upplevelse med en cykelbana som slingrar sig fram och korsar Gasverksvägen på ett farligt ställe. Betyg 6. Karta.

Att cykla från Valhallavägen via Erik Dahlbergsgatan skulle kunna vara den optimala cykelvägen från Östermalm och Stockholms innerstad om man satsade på att göra den till en pendlingsstråk (istället för Värtavägen). Redan idag utnyttjas allén som går mitt i gatan till en kombinerad gång och cykelväg som kan breddas ytterligare utan större kostnad. Den sista biten är idag ridväg som även den borde kunna göras om till kombinerad rid- och cykel-väg?  Fortsättning längs Storängsvägen kan enkelt byggas om till ett fint pendlingsstråk. Betyg 7. Karta.

Idag går cykelvägen från Ropsten på en grusväg längs Husarviken. Vacker utsikt till höger, stort byggområde till vänster. När den nya genomfartsleden öppnas kommer man att kunna cykla längs den på nyanlagd allt för smal cykelbana. Betyg idag 6. Karta.

Ankomst till Norra Djurgårdsstaden
Som ni kan se från dessa filmer så fungerar det rätt bra att cykla från de olika utgångspunkterna, men så snart man närmar sig Norra Djurgårdsstaden blir det svårare. Plötsligt försvinner alla cykelbanor eller övergår i parkeringsplatser och byggområden. En tydlig nedprioritering av cyklister. De cykelbanor och cykelfält som finns är smala och ofta ockuperade av bilar. Så här ser det ut när man kommer cyklande på  Södra Fiskartorpsvägen in mot Norra Djurgårdsstaden. Film.

SodraFiskartorpsvagen

Så här tycker Trafikkontoret och Exploateringskontoret att man ska cykla.

SvarTrafikkontoret

Frågan kvarstår, hur cyklar vi fram till 2017 då den nya cykelbanan ska vara klar.

Gångbana

 

Dubbelriktad

Så här kommer det att se ut fram till 2016 om inget oförutsett händer i miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden, som har satt cykeln som högsta prioritet.

Vägvisning
Jag har inte upptäckt en enda skylt som visar vägen för cyklister till Norra Djurgårdsstaden. Dags att lyfta alla cykelåtgärder från botten av prioriteringslistan.

Bilar och ännu fler bilar
En vanlig vardagseftermiddag passerar all biltrafik från Lidingö och nordöstra Stockholm på väg norrut mot Roslagsvägen, rakt igenom området. En tydlig prioritering av biltrafik. Inte en cykel, buss eller bilpools-bil så långt ögat kan nå.

Ny genomfart
I december öppnas en ny bilväg från Ropsten som kommer att ersätta den smala och krokiga Gasverksvägen. På båda sidor finns gång och cykelvägar som inte uppfyller de krav som specificeras i Stockholms nya cykelplan från 2012.

NyBilvagRopsten

Dessutom har man lyckats med detta konststycke och som ofta händer i Stockholm så upphör cykelbanan helt abrupt.

KrokigCykelbana

Slutsats
Som vanligt är det stor skillnad mellan alla de vackra orden i övergripande dokument och den bistra verkligheten. Norra Djurgårdsstaden är fortfarande en stor arbetsplats och innan Norra Länken öppnar är det tydligen omöjligt att minska genomfartstrafiken. Men detta ursäktar inte den totala nonchalans som visas mot både gående och cyklister i dagens trafiksituation. En anständighetsgräns är att genast  bygga en rejäla cykelbana längs Södra Fiskartorpsvägen.

Referenser
Stockholms stads hemsida. Stockholm växer.
Norra Djurgårdsstaden. För stadsmänniskor som älskar naturen.

En reaktion på “Norra Djurgårdsstaden”

  1. Bra skrivet, men som boende uppe i gamla hjorthagen är det ännu värre. Vi måste först ta oss ned till där du skriver att cykelvägen försvinner och tyvärr har de tagit bort de flesta cykelbanor som jag förut använde.

    Tex vid Ropstens tunnelbana mot Lidingö gick förut en GC som kom upp vid myrorna. Den togs bort och man är nu hänvisad att cykla runt Hela ropsten och sen tillbaka, dvs längs husaröviken eller via hamnen.
    GC mellan Kungliga tennisbanan och Hjorthagen har ersatts av 7st trafikljus då man först måste över vägen och sedan tillbaka för att hamna rätt bara för att de inte orkade bygga 10 meter gc på den sidan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>