Trafikverket som fåraherde

Att låta Trafikverket ansvara för cykelbanor är lika klokt som att anlita vargen som fåraherde. Trafikverkets totala oförståelse och inkompetens när det gäller cyklisters behov och beteende höll så när på att kosta mig livet. Nu slutade det ”lyckligt” med bara en bruten handled och en spricka i armbågen.

CykelOlycka

Men låt oss börja från början. Sedan många år tillbaka ansvarar Trafikverket för cykelbanorna på båda sidor om Roslagsvägen mellan Roslagstull och Ålkistan enligt följande bild. (Klicka på bilden för större format).

 

RoslagsvägenKarta

Kartmaterialet har hämtats från Trafikverkets kartservice där man kan se alla cykelbanor inritade. Välj följande inställningar.

TrafikverketKartUppgifter

Cykelbanorna ingår i det 27.5km långa Täbystråket. Enligt den nationella transportplanen ska stråket rustas upp till ett snabbcykelstråk till en kostnad av 126 miljoner under tiden 2017-2019. Den som lever får se.

Täbystråket

Enligt den regional cykelplanen finns det exakt 173 st framkomlighetsproblem och bara 1.2% av stråket uppfyller den utformningsprincip som används. Tänk om man vore lika bra på att åtgärda som man är på att utreda!

TäbystråketUtformning

Fler än 2000 cyklister per dag  använder denna cykelbana under sommarhalvåret.

Trafikräkning

Förra sommaren började jag att cykla till mitt nya jobb i Mörby från mitt hem på Södermalm. Ju mer jag cyklade ju mer fundersam blev jag. Dessa cykelbanor används av mer än två tusen cyklister per dag men något underhåll hade inte gjorts de senaste 10 åren, kändes det som. Livsfarligt placerade skyltar, potthål, ojämn asfalt, busshållplats mitt i vägen och smala passager med skymd sikt. Listan kan göras hur lång som helst.

Norra länken projektet

Och mitt i allt detta pågick bygget av 12 miljarders projektet Norra länken. Ett projekt som betraktar cykelbanor som en störning i arbetet och  som man kan stänga av från en dag till en annan. År 2009 dök denna skylt upp vid rondellen Bergiusvägen. Den kom att sitta där i 5 år.

AvstängdCykelbana

Varför man placerad avstängningsskylten just här kan bara Trafikverket svara på. Denna del av cykelbanan var överhuvudtaget inte påverkad av Norra länken bygget. Det var först 1 km längre fram som bygget verkligen började och där fanns en underpassage till östra sidans cykelbana.

AvstängdCykelbana2

Plötsligt fanns det bara en gc-bana som skulle delas av cyklister och gående i båda riktningarna.  Jag frågade projektledaren för denna del av Norra länken projektet hur man tänkte när man stängde av den västra cykelbanan och lät cyklister som kom norrifrån cykla på en enkelriktad cykelbana i fel riktning. Här är hans svar:

Innan vi stängde gc-banan på den västra sidan genomförde vi ett antal trafikåtgärder. Korsningen med Bergiusvägen byggdes om för att höja standarden och säkerheten för gående och cyklister. Vidare breddades cykelbanan upp för att möjliggöra dubbelriktad cykeltrafik. Efter ombyggnadsåtgärderna gjorde vi bedömningen att det var möjligt att ha dubbelriktad cykeltrafik under den tid som det var avstängt på den västra sidan. Redan innan vår avstängning var det mycket vanligt att cyklister cyklade i motsatt körriktning. 

Så här ser det ut på den ”breddade” dubbelriktade cykelbanan.

SmalCykelbana

En säker korsning över Bergiusvägen enligt Trafikverket.
Från denna bild förstår man varför en cyklist som kommer norrifrån inte håller ut till höger p.g.a. de två kurvorna. Om man verkligen hade tänkt göra denna korsning säker skulle cykelbanan rätats ut, vilket skulle ha kostat pengar och tid och Norra länken projektet har inte avsatt en krona till extra cykelåtgärder.

BergiusRondellen

Jag frågade projektledaren för denna delen av Norra länken projektet, Martin Hellgren om det fanns något dokument som beskriver utbyggnaden av cykelbanor och hanteringen av andra cykelfrågor. Här är hans svar.

Det finns inget program eller dokument som beskriver utbyggnaden av cykelbanor i samband med Norra länken. De arbeten som vi utför är koncentrerade till de platser där Norra länken delar ansluter till det omgivande vägnätet, eller där våra arbeten innebär att områden måste nyttjas för schaktet  mm. I dessa områden har vi byggt gång/cykelbanor som en del av de nya trafikplatserna och i vissa fall återställt områden som de såg ut innan. I Frescati och Värtan, de områden som jag är ansvarig för, är det tillgängliga utrymmet mycket begränsat och vi har försökt jämka samman olika intressen för en fungerande trafikplats. Efter det att projekteringen av Norra länken färdigställts har önskemål om ökade bredder på gång/cykelbanor ökats. Vi har inte utrymme att möta de önskemålen.

Martin Hellgren
Projektledare Frescati/Värtan

Vi får hoppas det här var sista gången Trafikverket hanterar ett stort projekt och fullständigt glömmer bort oss cyklister.

Min cykelolycka

Hela sommaren hade jag cyklat mellan hemmet på Södermalm och jobbet i Mörby utan några större incidenter, men en morgon i slutet av augusti hände det som inte får hända. Jag hade just passerat Naturhistoriska Riksmuseet och var på väg ner mot Bergiusvägen på den enkelriktade cykelbanan. I en svag utförsbacke med en tre meter hög häck till höger och cykelbanan som svänger svagt höger är sikten framåt obefintlig.

SkymdSikt

Jag var medveten om att jag kunde möta cyklister så jag höll så långt till höger som jag kunde vilket gjorde att jag hade ännu sämre sikt (ett dumt beslut så här i efterhand). Just precis när jag rundat häcken möter jag en cyklist som istället för att hålla ut till höger, höll så långt till vänster som det gick.

Jag hade en tiondels sekund på mig att ta ett beslut och rent reflexmässigt drog jag båda mina hydrauliska bromsar  i botten. Naturligtvis blev det tvärstopp och cykeln reser sig rakt upp och jag gör en elegant framåtdykning och landar hårt i asfalten. Det går så fort så jag hinner inte tänkta mycket men jag kommer fortfarande ihåg dödsskräcken när jag är på väg ner mot asfalten. Någonstans i hjärnan togs dock ett antal beslut som jag var helt omedveten om men som gjorde att jag tog emot mig med båda händerna när jag landade vilket räddade mitt liv.

Efter olyckan kravlar jag mig upp, chockad men helt oskadad tror jag först och säger till min medtrafikant att det verkar ha gått bra. Han säger hej och försvinner. Efter några minuter inser jag att det inte har gått så bra. Det börjar gör mycket ont i höger handled och vänster arm. Så jag tar min cykel och börjar promenera mot Danderyds sjukhus. Går in på akutmottagningen och hamnar snabbt i röntgenavdelningen som konstaterar att jag har en bruten höger handled och en spricka i vänster armbåge. Efter två timmar är jag gipsad och kan gå hem.

På hemvägen tänker jag på hur enkelt man hade kunnat undvika denna olycka genom att sätta upp en skylt som varnar för farlig passage och markera med en vit linje i cykelbanan som visar att man cyklar på en dubbelriktad cykelbana. Men inte Trafikverket.

Underhåll av cykelbanor

Vad beror det på att cykelbanorna inte har underhållits de senaste åren? Kan det bero på det delade ansvaret. På samma sätt som man splittrat ansvaret för underhållet av järnvägen, har man lyckats dela upp ansvaret för en enkel cykelbana på minst fem personer/avdelningar på Trafikverket.

Kontaktpersoner:

Ebba Larsson, långsiktiga strategiska frågor som t.ex. regional cykelplan för Stockholms län. ebba.larsson@trafikverket.se
Håkan Persson, drift (buskröjning, potthål, snöröjning, sandsopning, m.m).  hakan.a.persson@trafikverket.se
Lars Hedenström, målning.  lars.hedenstrom@trafikverket.se
Anna Wireman, beläggning (ny asfalt).  anna.wireman@trafikverket.se
Daniel Andersson, skyltning, trafikreglering. daniel.a.andersson@trafikverket.se

Svevia

Sedan behövs någon som gör jobbet och där rycker Svevia in, hoppas man. Jag lyckades locka ut två ansvariga för cykelunderhållet en tidig fredagsmorgon i början av sommaren för att inspektera cykelbanan mellan Roslagstull och Universitetet. När jag förslog att vi skulle ta cyklarna fick jag svaret: Vi har tjänstebil och att cykla ingår inte i vårt tjänsteutövande. Eftersom man inte kan åka bil på en cykelbana fick det bli apostlahästarna. Det blev en Kafkaliknande tillställning där jag pekade på alla svagheter och underhållsbehov och svaret blev att det får vi titta på. Efteråt tog de bilen till sitt kontor och det enda som hänt sedan dess är att gräset längs cykelbanan har försvunnit.

Fler exempel på Trafikverkets cykelmissar

De berömda lyktstolparna mitt i cykelbanan

Lyktstolpar

Dubbelriktad cykelbana övergår i enkelriktad utan förvarning

DubbelEnkelCykelbana

Samma sak annan plats

DubbelEnkelCykelbana2

Dubbelriktad eller enkelriktad cykelbana. Vad gäller.

Jag frågade Krister Isaksson cykelexpert och redaktör på tidningen Bicycling Sverige. Här är hans svar:

Alla cykelbanor är enl trafikförordningen dubbelriktade. Det krävs skyltning och en sk lokal trafikföreskrift (el när det gäller Trafikverket, ett beslut som ska finnas registrerat) för att cykelbanan ska vara enkelriktad. Cykelsymbolerna som målas på cykelbanan har ingen som helst juridisk innebörd. Vad jag känner till finns endast två cykelbanor i Sthlm som ÄR enkelriktade, det är Skanstullsbrons och Västerbrons cykelbanor som är enkelriktade. Där finns skyltning och LTF. Övriga är dubbelriktade.

Cykelhandboken

Detta kan man läsa i Stockholm stads cykelhandbok. Kanske dags att skaffa ett exemplar Trafikverket.

Utformning av övergång från dubbelriktad till enkelriktad måste projekteras med omsorg så att den blir tydlig och attraktiv för cyklisterna. Dubbelriktade cykelbanor har hittills inte försetts med mittlinje annat än vid utsatta platser. Mittlinje, kompletterad med cykelsymboler, bör utföras i ökad omfattning och ska alltid användas vid siktskymda partier och där så erfordras kompletteras med riktningspilar. 

DubbelriktadEnkelRiktadSkyltDet sätt som Trafikverket har blandat dubbelriktade och enkelriktade cykelbanor längs Roslagsvägen  tillför ett onödigt osäkerhetsmoment hos många cyklister och verkar helt onödigt.

Istället för reparation

CykelbanaHinder

Så här ser det ut i september 2014. Fortfarande inte åtgärdat. BEDRÖVLIGT Trafikverket.

Roslagsvägen3

Grönt är skönt

GröntÄrSkönt

även i september.

Roslagsvägen6

Stridsvagnshinder utan förklaring

AvstängdÖvergång

Plötsligt vaknade Trafikverket och hänvisar oss till ”andra sidan” som är ett övergångsställe ca 300 meter söderut. Men vart tar vi cyklister vägen och en förklaring till varför cykelbana är avstängd hade man kunnat kosta på sig.

NorraLänkenAvstängning

Stolpe ut

LivsfarligStolpe

Plötsligt en dag är stolpen borta.

Roslagsvägen4

Cykelplanering à la Trafikverket

Roslagsvägen

Så här ser det plötsligt ut i augusti 2014. Man kan undra varför det tog 10 år att åtgärda.

Roslagsvägen2

Vägvisning à la Trafikverket

RoslagsvägenVägvisning

Trängselavgift för cyklister

Trängselavgift2

Film

Som en service till Trafikverket och Svevia har jag filmat både östra och västra cykelbanan längs med Roslagsvägen. Nu behöver inte Svevias personal lämna sin luftkonditionerade tjänstebilar och Trafikverkets ansvariga kan stanna i sina tjänsterum. Varsågoda.

Svar från Trafikverket

har jag inte fått.  Jag har skickat epost till alla ansvariga för underhållet av cykelbanorna längs Roslagsvägen för att få en förklaring till den obefintliga skötseln och de många farliga avsnitten som inte har åtgärdats. Jag har inte fått svar från någon. Men när jag cyklar där i september 2014 har några saker som var omnämnda i min blogg åtgärdats, så lite nytta har jag gjort.

Slutsats

När Norra Länken är färdigbyggd är det tänkt att Trafikverket ska lämna över förvaltningen av cykelbanorna längs Roslagsvägen till Stockholms stad. Innan man lämnar över  bör man ska ta sitt ansvar för många års försummelser och använda ett par promille av Norra länken pengarna till att  rusta upp cykelbanorna till godtagbar standard och se till att de blir dubbelriktade på båda sidor, hela vägen upp till Bergiusvägen. Detta i väntan på att snabbcykelstråket byggs någon gång i framtiden (klart 2020?)

När tunneln öppnas kommer trafiken att minska till hälften in mot Roslagstull enligt Trafikverkets beräkningar.  Det gör det möjligt att ta ett bilfält i vardera riktningen och göra om det till en dubbelriktad gc-bana med godtagbar standard (minst 5m bred).

Referenser

Ökad och säker cykling
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/6873/2012_196_okad_och_saker_cykling.pdf

Regional cykelplan för Stockholms län
http://www.tmr.sll.se/satsa/Delprojekten/Delprojekt/Cykelstrategi/Dokumentation/Remiss-Regional-cykelplan/

Regional cykelplan för Stockholms län 2014-2030
http://www.tmr.sll.se/Global/SATSA-projektet/Dokument/Regional_cykelstrategi/Cykelplan_slutkorr.pdf

Stockholms cykelplan 2012
http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Cykla-och-ga/Cykelplan-/ 

Cykelhandböcker
http://foretag.stockholm.se/Regler-och-ansvar/Bygga/Handbocker/Cykelhandbocker-/

Stockholm 2070
http://www.stockholm2070.se/data/stockholm2070.pdf

Cykelreseplanerare
http://cykla.stockholm.se

Nationell transportplan 2014-2025
http://www.nationellaplanen.se

En reaktion på “Trafikverket som fåraherde”

  1. Hej, jag cyklar dagligen från Kungsbron till Kräftriket. Det blir Sveavägen från Olof Palmesgata till Sveaplan. Det tog mig ett år att få Stockholms stad att flytta det ena trafikljuset vid Roslagstull. Under 1 år krossade lastbilarna detta trafikljus minst 6 ggr. En gång flög hela trafikljuset mot mig och jag kastade mig bakåt. Ljuset landade just där jag stod 2 sek innan. Jag berättade detta för Stockholms stad och svaret blev: Trafikljuset i fråga är rätt placerat enligt alla regler.” Men de flyttade det något senare.
    Hälsningar, Alberto

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>